Proizvodnja elektrike Kostarike samozadostna in trajnostna

Po poročanju spletne strani delfino.cr je Kostarika v tem letu postala samozadostna v primeru proizvodnje električne energije. Pomemben povdarek pri tem je, da je 99,99% proizvedene energije iz obnovljivih virov. Kostarika odslej prodaja presežek proizvedene energije srednjeameriškim državam. Ugodni pogoji, kot je največ dežja na prebivalca in največja gostota rek in vulkanov, postavi državo v vrh tistih, ki imajo največ danih obnovljivih virov. Novica je vzpodbudna, ker drugim državam daje pozitiven vzgled.

Zmanjšanje odpadnih plastenk v Rimu

Plastenke so pogoste, velik odpadek in s tem problem. V Rimu so se problema lotili na tak način, da so postavili avtomate. Avtomati za posamezno plastenko uporabniku na kartico naložijo 5 centov na kartico javnega prevoza.
Od ukrepa pričakujejo, da bo zmanjšal odpadne plastenke na javnem prevozu. Stranska posledica, ki jo lahko pričakujemo, pa je povečano število uporabnikov javnega prevoza. Morebiti bodo tudi še drugi pozitivni učinki, ki jih sedaj še ne uspemo predviditi.

Superprevodnost sedaj že pri -23°C

Superprevodnost je lastnost materiala pri katerem material prevaja elektriko brez izgub. To je stanje v katerem ima material upornost 0 (ohm). To stanje dosegamo pri zelo nizkih temperaturah, kar pomeni da materiale hladimo. Stanje superprevodnosti je odvisno od magnetnega polja, pri katerem se superprevodno stanje sesede. Stremimo k materialom, ki bodo to stanje dosegli pri sobni temperaturi. Več o delovanju superprevodnosti si lahko preberete na wikipediji.

Raziskovalci na inštitutu Max-Planck so dosegli mejo -23°C pri pritisku 1,7MBar a z novim materialom – Lantanovim hidridom (LaH10). Predhodno mejo pri -70°C so kar konkretno povišali.

Stanje superprevodnih materialov v odvisnosti od letnice odkritja in njihovih temperatur pred 2016

Superprevodnost pri sobnih temperaturah, je posebej privlačna saj bo omogočila številne praktične uporabe. Naš svet danes sloni drastično na elektroniki, ki vsa za svoje delovanje uporablja elektriko in električne povezave. Superprevodnost pri sobni temperaturi bo tako pomenila manj porabe energije takih naprav. Ker se bodo s tem tudi zmanjšali kabli za prenos energije, si lahko tudi na tem področju obetamo spremembe. To pomeni da se lahko trenutno prenos energije iz trenutnih daljnovod in kablovodov povsem spremeni. V primeru uporabe superprevodnih vodnikov si tako lahko predstavljamo manjše krajše povezave z več prepletanja in z običajnimi vrednostmi napetosti. Predvsem dosti nižjimi. 400 kV daljnovodi v takem primeru lahko povsem odpadejo in se dobava električne energije izvaja na omrežju podobne oblike kot je svetovni splet. Največje pridobitve bi se zgodile tudi na področju elektromotorjev/generatorjev in transformatorjev. V bistvu se lahko zgodi, da bo obdobje superprevodnosti pomenilo zamrtje transformatorjev. Vsaj v tako številčni meri kot danes.

Super prevodnost na Möbiusovem traku (neskončni trak)