Slovar sopomenk [slovenščina]

Slovar sopomenk sodobne slovenščine
Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Center za jezikovne vire in tehnologije UL (CJVT) je na svojih straneh dal v uporabo Slovar sopomenk sodobne slovenščine.

Takšni slovarji so pomembni za širjenje in ohranjanje slovenske kulture. Javna dostopnost takšne storitve bo ogromno prispevala k raznolikosti uporabe besed.

Več o namenih in ciljih slovarja, so v lepo obliko zapisali tudi njegovi avtorji na straneh slovarja. Projekt se navezuje tudi na stran GigaFida, s katero si ravno tako lahko pomagamo najti kakšno drugačno besedo, ali pa preveriti uporabo neke besede. Sam sem stran gigafida uporabljal že večkrat. Če me spomin ne vara tudi pri pisanju diplomske, kjer se je dostikrat težko izraziti pravilno znanstveno/tehnično  in hkrati knjižno.

Povzetek o začetku obratovanja slovarja je naredila tudi RTV Slovenija in povzela informacije v tem prispevku.