Proizvodnja elektrike Kostarike samozadostna in trajnostna

Po poročanju spletne strani delfino.cr je Kostarika v tem letu postala samozadostna v primeru proizvodnje električne energije. Pomemben povdarek pri tem je, da je 99,99% proizvedene energije iz obnovljivih virov. Kostarika odslej prodaja presežek proizvedene energije srednjeameriškim državam. Ugodni pogoji, kot je največ dežja na prebivalca in največja gostota rek in vulkanov, postavi državo v vrh tistih, ki imajo največ danih obnovljivih virov. Novica je vzpodbudna, ker drugim državam daje pozitiven vzgled.